HEDEFLER

Yeşil Kampüs anlayışı ile hayata geçen projeler yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü. Geçtiğimiz 2 yıllık bir dönemde de bu projeler sırayla gerçekleştirildi. Dünya’da Yeşil Kampüs anlayışı ile yapılan çalışmalar yakından takip edilerek, önümüzdeki dönemlerin planlaması yapılıyor. Doğa dinamik bir yapı, ona ayak uydurmak lazım.

Kısa vadeli hedefler

2016'da hayata geçecek olan projeler:
• Gölet’in orman kısmında içeriden gelen bisiklet yolu, stadyuma kadar olan bağlantısı ile birleştirilecek.
• Harp Akademileri Komutanlığı ile İTÜ arasında yer alan vadiyi de bisiklet yolu ile kullanılır hale getirilecek.
• Bisiklet evi en kısa sürede tamamlanacak.
• “Doğal Hayat Müzesi” yakın bir gelecekte, “Doğa Tarihi Müzesi” olarak hizmet verecek. Bu müzede, ilkokul ve orta öğretim seviyesindeki çocuklara, doğa ve iklim değişimleri konusunda bilgiler verilecek. Müze binasının bazı teknik altyapı sıkıntıları var, hızla bunları giderilmeye çalışılıyor.

Orta vadeli hedefler

• Yerleşke sakinlerinin daha fazla doğanın içinde olması amacıyla projeler oluşturuluyor. Bu anlayış ile yerleşkeler içinde küçük meyve-sebze bahçeleri oluşturulması planlanıyor. Üniversitemizde bu bilince sahip, Rektörlüğün desteği ile Taşkışla’da bahçe oluşturan öğrencilerimiz var. Tüm yerleşkelerde, daha fazla öğrenciye, akademisyene ve idari personele toprak ile uğraşabilecekleri ortamlar yaratılacak.

Devam eden projeler:
• Bitki çeşitliliğini arttırmak, mevcut ağaçların daha mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak sürekli gündemde olan konu başlıkları. Bu anlayışla Kampüsler içerisindeki peyzaj düzenleme çalışmaları sürekli devam ediyor. Bitkisel envantere ilişkin bilgi levhaları da, 2016 yılı içerisinde tamamlanacak.
• Yeşil Kampüs anlayışı ile hayata geçen projelerin sayısı arttıkça, “Eski İTÜ yeni İTÜ” diye net bir ayrım ortaya çıktı. Bu anlayış ile daha fazla projenin uygulanabilir olması ve yerleşkelerin geneline yayılması hedefleniyor.
• Fen Edebiyat Fakültesi önündeki heykelin çevre temizliği yapıldı. Meydanın ve heykelin aydınlatılması sağlandı. Kampüs içinde yer alan heykellerin yazılı bir envanteri bulunmuyor. Mevcut heykellerin envanterlerinin oluşturulması, yıpranan kısımlarının elden geçirilmesi ve nitelikli sergileme alanları oluşturulması üzerinde çalışılıyor. Bu projenin 2016 yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yeni projeler:

• Yerleşkenin merkezi bir bölgesinde, İTÜ mühendislik tarihi ile ilgili, eski teknoloji yeni teknoloji geçişini gösterecek bir sanatsal objenin tasarlanması düşünülüyor. Bu proje henüz fikir aşamasında.
• Yerleşkelerin alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Yaya dostu yerleşkelerin planlaması isteniyor. Bu nedenle yerleşkelere yönelik proje bazında çalışmalar devam ediyor.