YEŞİL KAMPÜS

Üniversitemizde, “Yeşil Kampüs” projesi ile doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsendi. Kampüs içindeki doğal hayatı koruyarak kısa ve uzun vadeli bir yapılandırma projesi başlatıldı. Bu projenin amacı, kampüs içinde doğal hayatı koruyarak insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak. Bisiklet kenti İTÜ anlayışı ile kampüs içinde inşa edilen ve 6 kilometreye tamamlaması hedeflenen bisiklet ve yürüyüş yolları, inşası devam eden bisiklet evi, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulan konteyner bölgeleri, engelli personelin başına getirildiği engelli birimi, açık ve kapalı spor alanları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, atık suyunun ve yağmur suyunun kazanılması için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri hayata geçirilen projelerimizden sadece birkaçı… 1773 mağazasında satılmaya başlanan çevreci tanıtım malzemeleri, yaklaşık 1500 adet nitelikli yetişmiş ağacın kampüslere dikilmesi, Türkiye'nin ilk üniversite Down kafesinin hizmet vermesi üniversitemizin değişen yüzünün başlıca örnekleri. İTÜ, 250. yılına yaklaşan geçmişi ile bir bilim merkezidir. “Yeşil Kampüs” felsefesiyle İTÜ’nün akademik ve bilgi zenginliğinin danışmanlığında çalışmalar başlatıldı. Üniversitemizin peyzaj, mimari, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, iklim bilimi ve meteoroloji gibi farklı disiplinlerdeki akademik kadromuzun bir araya geldiği bir ekiple senkronize bir şekilde kampüs yeniden inşa ediliyor.

Ayazağa Kampüsü’nde yapılan bio-çeşitlilik anlamındaki katkılar uzun anlamda burada olması gereken fauna ve floranın oluşmasını sağlayacak. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi bir şehir kampüsü. Kentin ortasında ve çok yoğun bir kent dokusu içinde yer alan bir kampüs. Çevreyle ilgili hassasiyet oluşturan her şey umuyoruz ki bu kampüsün sınırlarına çıkar ve kente de örnek olur. Zira İTÜ’ye de örnek olmak yakışır.