Doğal Yaşamın Korunması

İTÜ Göleti

Göletin içi ve etrafı ile ilgili ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, “dolu savak” projesi gerçekleştirildi. Daha önce göletin su seviyesi yükseldiği zaman aşağıda yer alan kapakları açarak fazla su tasviye ediliyordu. Ancak suyun hızı nedeniyle etrafta tahribata sebebiyet veriyordu. Yeni yapılan çalışma ile gölette suyun yükselmesi durumunda, su taşıp gövdeye zarar vermeden, kontrollü olarak açık kanaldan aşağıya akıp kolektöre gidebilecek. Oradan da dere yatağından denize akıtılacak. Özellikle yıl içinde yağmurun az olduğu dönemler ya da kuraklık sıkıntısı yaşanan zamanlar dikkate alınarak, yağmur suyuyla beslenen yapay göletin her koşula hazır hale getirilmesi sağlandı. Suyun, topoğrafyanın avantajlarından yararlanılarak sulama sistemlerine aktarılmasında minimum enerji tüketimi sağlanıyor.

İstinye tarafındaki kentleşme faaliyetleri nedeniyle yukarıdan beslenen gölet sadece yağmur suyuyla beslenmeye başlamıştı. Göletimiz kurumak üzereydi. Göletin ekolojik anlamda sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmazdı. Altyapı anlamında yağmur suyu toplama altyapımız Gölet’e yönlendirildi. İkinci adım da düzensiz yağmurlarda ve onla bağlantılı kanallarda taşma oluyordu. DSİ durumu kontrol altına almak amacıyla bir çalışma yaptı.

Gölet bölgesi; balıklar, ördekler ve kuşlar ile yaşayan bir alan. Gölette, doğal hayatı bozmadan bazı bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Hidrojen teknemiz, kürek takımımız ve deniz bisikleti kulübümüz de Gölette zaman zaman antreman yapıyorlar. Göletin zaman içinde bisiklet, yaya ve su sporları takımlarımızın kullanabileceği bir yer haline getirilmesi planlanıyor. İstanbul’da yapılan 3. Köprü 3. Havalimanı gibi bazı projeler sonrasında bu bölgelerde yaşayan endemik bitkilerin taşınması gerekecek. Yetkililer, Gölet’imizin etrafını bu iş için çok uygun gördüler. Yakın zamanda Ayazağa Yerleşkesi’ndeki bitki örtüsüne yeni endemik bitkiler de eklenecek. 

Ayazağa Yerleşkesi’ndeki biyolojik çeşitliliği korumak ve yaşatmak amacıyla botanik bölümünden destek alınarak ve İstanbul Üniversitesi’nin de katkıları ile çalışmalar yapıldı. Gölet bölgesi, kuş göçlerinin alanı içinde yer aldığı için kuş gözlem gruplarından da destek alındı. Buranın bütün kuş kayıtları, bitki topluluğu, Gölette yaşayan balıkların tümü, kelebekleri böcekleri, gözlemlendi ve envanteri çıkarıldı. 

Ormanda dip temizliği ve aralama çalışmaları

İTÜ Maslak Yerleşkesi'ndeki ormanlarda, ağaçlar sık dikildiği için her ağaç ihtiyacı olan güneş ışığına kavuşamıyor. Dökülen yapraklar iğneli olduğu için zeminde ot değerinde olacak gelişime fırsat vermiyor. Dip temizliği ormanın zeminindeki bu iğneli yaprakların toplanması anlamına geliyor. Hem toprağın hava alması hem zaman zaman yapılan ağaç seyreltilmesi ile birlikte daha nitelikli ve daha sağlıklı bir orman arazisi kazanılacak. Ağaçların sık zeminin iğneli yapraklarla dolu olması ormanlık alanda yangın tehlikesi de oluşturuyor. Bu süreçte Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler devam ediyor.

Yerleşke'deki hayvan türleri

Kampüste papağan, atmaca, saksağan gibi değişik kuş türleri var. Kampüsün fanusuyla bitki örtüsüyle ve yaşayan hayvanlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sürüngenler, sincaplar, kirpiler, kedi ve köpekler de kampüste yaşayan diğer hayvan türleri. Kampüste köpeklerin toplandığı alanlarda onların yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kabinler oluşturuldu. Beslenme problemleri ortadan kaldırmış oldu. Köpek ve kedilerin hepsine aşı yaptırıldı. Sağlık durumlarının kontrolü içinde bir veteriner görevlendirdi.

Kuş Yuvaları

Ayazağa Yerleşkesi içerisinde artan karga, saksağan gibi hayvan türleriyle birlikte serçelerin ormanlardan uzaklaştığını gözlemledi. Serçelerin ormanda uzaklaşması ile birlikte serçelerin yediği çam kese böceğinin nüfusu arttı. Bu böceğin yaygınlaşması çamlarda kurumaya neden oldu. Bu durum Orman İl Müdürlüğü’nden gelen mühendislerce de tespit edildi. Kuş yuvası projesi ile Orman Bölge Müdürlüğü’nün de desteği ile serçelerin ormana dönmesi ve çam kese böceğinin nüfusunun azalmasını sağlamaya çalışıldı. Yerleşkenin her tarafına kuş yuvaları yerleştirildi. Bu yuvalar, serçeler için uygun olup kargalar tarafından kovalanmayacakları tipte tasarlandı. Kuş yuvaları ile birlikte serçe nüfusunda yavaş yavaş artış sağlandı.