Prof. Dr. Mehmet Karaca

Prof. Dr. Mehmet Karaca
Rektör
rektor@itu.edu.tr


İTÜ Yeşil Kampüs

Saygıdeğer İstanbul Teknik Üniversiteliler,

İTÜ’lülerin vakit geçirmekten keyif aldıkları, kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissettikleri, doğayla bütünleşen, 24 saat yaşayan, İTÜ’nün 250 yıla yaklaşan kurumsal kimliğine ve İTÜ’lü olma kültürüne yakışır, nitelikli yerleşkeler ve barınma alanları oluşturmak amacıyla sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Prof. Dr. Mehmet Karaca

İnsan kaynaklı çevre sorunlarının her geçen gün arttığı bir dünyada, İTÜ’lü olma bilinci, biz İTÜ’lülere de önemli görev ve sorumluluk yüklüyor. İTÜ, bir yandan sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan bilim ve teknolojilerin üretimi için çalışırken; diğer yandan da, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olma bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmektedir.

Bunun için, mevcut ekolojik sistemlerin korunmasına ilişkin çalışmaların yanı sıra, eş zamanlı olarak, gerek ekolojik, gerek fiziksel anlamda zarar görmüş alanların yerleşkelere yeniden kazandırılması; bu doğrultuda projelerin hazırlanması ve doğru bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Elbette, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde, planlı hareket etmenin ve verimli kaynak kullanımının önemi büyüktür. Fakat yeterli değildir.

Sürdürülebilir yerleşke modelinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, ancak tüm yerleşke kullanıcılarının etkin katkı ve katılımlarıyla mümkün olacaktır.

Günümüzde, bu katkı ve katılımı artırmanın etkin çözüm yollarından birisi de internet ortamında gerçekleştirilen paylaşım ve iletişimdir. Bu amaçla şekillendirilen Yeşil Kampüs İnternet Sitesi, kampüste gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verirken; siz değerli İTÜ’lülerin de görüş, öneri, katkı ve katılımları ile zenginleşecektir.

Paylaşım ve iletişimimizi artırarak, sürdürülebilir ve yeşil yeni yaşam alanlarında buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KARACA
Rektör
Mar 08, 2016