04
Kas 2015
Kuş Yuvaları

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde yer alan İTÜ ormanında onlarca çeşit kuş ve hayvan yaşamakta. “Yeşil Kampüs” anlayışı ile doğal hayata saygılı peyzaj çalışmaları yapılırken, ormanın içerisinde karga, saksağan gibi kuş türleri sayıca artarken, serçe nüfusunun azaldığı gözlemlendi. Bu durumun Yerleşke’deki ekosisteme zarar verebileceği düşüncesi ile gözlem yapması ve çözüm için Orman İl Müdürlüğü’nden destek istendi. Ormanın içinde yapılan incelemelerde, serçelerin ormandan uzaklaşması ile birlikte serçelerin yiyerek beslendiği çam kese böceğinin nüfusunun arttığı görüldü. Bu böceğin yaygınlaşması ile bazı çam ağaçlarında kuruma olduğu tespit edildi.

kus yuvasi_1

Sonuç olarak, ormanda yer alacak kuş yuvaları ile serçelerin ormanımıza dönüşü sağlanabileceğine ve ağaçların uğradığı zararın azalacağına karar verildi.  Kampüsün her tarafına peyzaj ile uyumlu kuş yuvaları yerleştirildi. Bu yuvalar, serçeler için uygun olup, kargalar tarafından kovalanmayacakları tipte tasarlandı. Kuş yuvaları ile birlikte serçe nüfusunda yavaş yavaş artış sağlandı. Ormanımızın içerisinde serçe sesleri artmaya başladı.


kusyuvasi_2