18
Ara 2015
Yerleşkeler Kimlik Kazanıyor

Ayazağa Yerleşkemiz, İTÜ’lü öğretim üyeleri tarafından projelendirilen “İTÜ Kampüslerinde Yönlendirme ve Bina Girişleri Tanımlama Sistemi, Mekik Servis Bekleme Noktası Kimliklendirme ve Tasarım Projesi” kapsamındaki çalışmayla yeni bir görünüm kazanıyor.

Proje kapsamında, Ayazağa Yerleşkemizdeki yer yönlendirme tabelaları pilot olarak seçilen bölgede yenilendi , taşıt trafik bilgilerini içeren tabelalar ise İTÜ tarihinde ilk defa konumlandırıldı.

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Tayfun Kındap, Doç. Dr. Gülname Turan, Araş. Gör. Emrah Özturan ve Araş. Gör. Koray Gelmez üstlendi. İTÜ Rektörlüğü Genel Sekreterliği ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Öğr. Gör. Dr. A. Faik İyinam da katkı sunuyor. 

Ayazağa Yerleşkesi içerisinde önceki yıllarda uygulanmış olan yetersiz ve kimliksiz yönlendirmelerin analizi yapılan kullanıcı araştırmalarında tespit edilen diğer sorunlar, söz konusu “yönlendirme, bilgilendirme, tanımlama” çalışmasının Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü üyelerince ortaya konmasında ana etken oldu. Proje kapsamında bu kategorideki görsel elemanların alanda yerini almasıyla birlikte yerleşke içerisindeki yaya ve araç trafiğinin sağlıklı akışının sağlanması hedeflendi.

 konum_tabelasi

“Kurumsal kimlik çok katmanlı bir yaklaşım gerektiriyor, farklı düzlemlerde ele alınması gerekiyor.”

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gülname Turan yönlendirme tabelalarında gidilen değişikle ilgili şunları aktardı. “İTÜ merkez ve şehir kampüslerinde yönlendirmede ve görsel tanımlamalarda hem uygulama, hem de tasarım yaklaşımı açısından çeşitli, birbirleriyle tutarlı olmayan levhalar, işaretler bulunuyordu. İTÜ bünyesindeki yönlendirmeler incelendiğinde, özellikle tarihi binalar dahil olmak üzere gelenekselleşmiş, ya da İTÜ kimliğinin parçası olarak kabul edilebilecek bir örnek olmadığı görüldü. Yeterli sayıda yönlendirmenin yapılmamış olması gibi niceliksel eksikliklerin ötesinde projenin kapsamında niteliksel eksikliklerin tasarım yoluyla giderilmesi bağlamında: yanlış yere konumlandırma, gerekli uzaklıktan görülememe,  bulunduğu yeri tanımlama ve kimliklendirme işlevini karşılamama ve insan ölçeğinin göz ardı edilmesi gibi başlıklar öne çıktı.  Evrensel tasarım ilkeleri, yeşil kampüs ve ulaşılabilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak söz konusu değişiklikleri gerçekleştirmeyi hedefledik. Süreç içerisinde kullanıcı görüşmeleri, geçmiş uygulama araştırması ve algılanabilirlikle ilgili çalışmalar yaptık.”

trafik_yonlendrime_tabelasi

Kampüs içi taşıt ve yaya trafiğine yönlendirmelerine TSE standartı

Kampüs içi yönlendirmede ve ana noktaların görsel olarak tanımlanmasında; kampüs içi yaya stratejisi, kampüs içi araç stratejisi ve kampüs yerleşim planı ile öngörülen yeni yapılaşma gibi kriterlerin belirleyici olduğunu ifade eden Turan, projede Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 12576 numaralı Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları ile Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri̇ isimli belgelerden de yararlanıldığını, böylelikle yerleşke içi taşıt ve yaya trafiği yönlendirmelerine TSE standartı getirildiğini ifade etti.

Ayazağa Yerleşkemizdeki pilot çalışmanın önümüzdeki dönemde yerleşkenin tümüne yayılırken, diğer yerleşkelerimize de taşınarak bütünsel bir görsel kimliğin oluşturulmasına katkı vermesi öngörülüyor.