04
Kas 2016
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin’e Sürdürülebilir Atık Su Arıtmada GWP Ödülü

İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP) tarafından sürdürülebilir atık su arıtma konusunda sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanlara verilen 2016 yılı "GWP Award" ödülüne değer görüldü. Ödülü Erşahin’e getiren çalışması ise “Anaerobik Dinamik Membran Biyoreaktörler: Enerji Verimli Atıksu Arıtımında Yenilikçi ve Düşük Maliyetli Bir Proses” başlıklı araştırması oldu.

Öğretim üyemiz bu çalışmasında; anaerobik dinamik membran (AnMB) sürecinde DM teknolojisinin konsantre atık su arıtımına uygulanabilirliğini inceliyor. Erşahin’in araştırması, konsantre atık suların DM teknolojisi kullanılarak anaerobik şartlarda arıtımı noktasında yapılan ilk çalışma olma özelliğini de taşıyor. GWP ödüllü çalışma, DM tabakası oluşumunun ve farklı koşullar altındaki filtreleme karakteristiklerinin değerlendirilmesi yoluyla, DM teknolojisine dair bilgi dağarcığını artırması hedefleniyor.

GWP_odul

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ödülünü, GWP ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 18 Ekim’de Mersin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Su İş Birliği Günleri Sempozyumu kapsamındaki törende, GWP Türkiye Ülke Forumu Başkanı Hans Joachim Werner’in elinden aldı. Geçen yılki GWP ödülünün Çevre Mühendisliği Bölümü’müzden Araştırma Görevlisi Dr. Hale Özgün’e verilmesinin ardından bu gelişmeyle birlikte, son iki yılın GWP ödüllerini üniversitemiz kazandı.

GWP nedir?

Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP), Almanya’daki özel sektör ile kamu sektörünü de kapsayacak şekilde içinde; ticarî girişimler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve su ile ilgili derneklerden oluşan, yaklaşık 350 üyeye sahip bir oluşumdur. GWP’nin uzmanlaştığı alan ve odak noktası, Almanya’daki su sektörüne ilişkin olarak yabancı ortaklarla iletişim kurmak olarak öne çıkıyor. Temel hedefleri ise Alman mühendisliğini mükemmelleştirmek ve dünyanın dört bir yanından gelecek müşterileri ve ortakları Almanya’nın su sektöründeki teknik uzmanlığı ile deneyiminden yararlandırmak. Alman su uzmanları, dünyanın 15 bölgesinde yerel ortaklarla yakın iş birliği yapıyor, buralardaki çalışmalara odaklanıyor ve hedef ülkelerdeki bireysel ihtiyaçların karşılanması ile bu ülkelerde geniş çapta ürün ve hizmet sunabilmek adına çözümler üzerinde çalışıyor.