26
Oca 2017
Sürdürülebilir ve Özgün Bir Su Stratejisi Modeli: HİDROTÜRK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İTÜNOVA TTO’nun, su kalitesi ve ekolojik modellerin geliştirilmesi amacıyla ülkemize özgü bir model olarak geliştirdiği “Hidrotürk”ün proje tanıtım toplantısı Ayazağa Yerleşkemizde düzenlendi. Toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yanı sıra Rektör yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1980 yılı mezunumuz ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çıtıl’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Proje temel olarak, su yönetimi konusunda karar verici bir araç olarak kullanılan hidrolojiden yararlanarak; ülkemizin içinde bulunduğu koşullarla uyumlu, uluslararası standartlara uygun, açık kaynak kodlu ve arayüzlü, havza veya alt havza ölçeğinde uygulanabilir nitelikte, kendine özgü su kalitesi veya ekoloji modüllerinden oluşan bir model oluşturulmasını hedefliyor. Hidrotürk kapsamında; proje modelin test edilmesi, yazılımların hazırlanması ve havza bazlı uygulanarak doğrulanması amaçlanıyor. Projenin aşamaları; model oluşturmaya giriş, hidroloji - su kalitesi - ekoloji temel eğitimleri, mevcut durumda diğer ülkelerde kullanılan hidroloji ile su kalitesi ve ekolojik modellerin sınır şartlarının belirlenmesi, ülkemize özgü modeller oluşturulma, modüllerin entegrasyonu, havza bazında uygulanması, oluşturulan modelin ulusal bilgi sistemine entegrasyonu ve sol olarak model eğitimi olarak belirlendi.

hidroturk (2)

 Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Sorumluluğumuz, motivasyonumuz olacak.”

Katılımcılara, gönderdiği telgrafla seslenen İnşaat Mühendisliği Bölümü 1971 yılı mezunumuz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu mesajında, su kaynaklarının sürdürülebilir nitelikte olması için Türkiye’nin kendi hidrolojik, su kalitesi ve ekolojik modelleme  araçlarını geliştirmesi adına yapılan bu önemli toplantının amacına ulaşmasını diledi. Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, oluşturulacak ulusal su stratejisinin gerçekleşebilmesi için ilk aşamanın hayâl etmekten geçtiğini belirtti. Her konuda olduğu gibi bu alanda da ortada bir hayâl yoksa projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyleyen Karaca, Hidrotürk’ün büyük sorumluluk gerektiren bir çalışma olduğunu ve bu sorumluluğun aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

hidroturk (1)

Prof. Dr. Cumali Kınacı: “Türkiye’nin şartlarını yansıtan, özgün bir modele ihtiyacımız var.”

Tanıtım toplantısına katılan konuklarımızdan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise dünyadaki su kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen bu kaynaklara olan talebin sürekli arttığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında, ülkemizde mevcut su kaynaklarının korunması ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak özgün bir modele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları yansıtan ve temel işlevler açısından ülkemizin gereksinimlerini gözeten bir modellemenin kapasiteyi geliştireceğini belirten Kınacı görüşünü: “Sürdürülebilir su yönetimi için model olmazsa olmaz. Türkiye’ye daha önce gelen pazarlama modelleri olmasına rağmen, açık kodlu olmadıkları için bu modeller hiç kullanılamadı. Bu noktada daha fazla geliştirme yapmamız gerekiyor.” sözleriyle paylaştı. 

hidroturk (4)

Hidrotürk projesini yöneterek çalışmanın mutfağında yer alan kişilerden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın da projenin ülkemizdeki su kaynakları üzerine başlayan modelleme sürecinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek çalışmanın taşıdığı büyük önemi katılımcılara aktardı. Aydın, 7 üniversiteden 20’ye yakın uzmanın ortak bir hedefte buluşarak başlattığı Hidrotürk’te, en uygun su stratejisi modelini geliştirmek adına önce “Neden modele ihtiyacımız var?” sorusuyla işe başladıklarını söyledi. Modelleme çalışmalarında çevresel etkenlerin vereceği tepkinin yerinde tespitinin oldukça maliyetli ve uzun zaman gerektirdiğini hatırlatan Rektör Yardımcımız, hiçbir su ortamının laboratuvar ortamına birebir taşınmasının mümkün olamadığının da altını çizdi. Modellemenin bu sebeple öneminin daha da arttığını vurgulayan Aydın konuyla ilgili düşüncelerini: “Model, çevre sorunlarının çözülmesinde en uygun seçeneklerin belirlenmesinde zaman ve para tasarrufu, değişik senaryoların ve çevre risklerinin daha iyi analiz edilmesi, sistemde ve doğal süreçlerde işleyişin daha iyi anlaşılması, bu faktörlere göre gelecek senaryolarının kurulup yapılacak doğru öngörülerin ışığında, sürdürülebilir kalkınmada çeşitli planların yapılmasını sağlar.” sözleriyle belirtti.

hidroturk (3)

Projenin taraflarından olan İTÜNOVA TTO Genel Müdürü ve Hidrotürk Proje Koordinatörü Dr. Ercan Çıtıl ise bu son derece önemli ve iddialı projede başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyerek ileri teknoloji ürünü araçlar sayesinde, bu konuda Türkiye’nin dünyayla arasındaki mesafeyi kapatacaklarına vurgu yaptı. Çıtıl ayrıca, Hidrotürk’ün 3 yıllık proje süresinden sonra da devam edebilecek bir çalışma olduğunu düşündüklerini ve bu süreçte her katkıya açık olduklarını sözlerine ekledi.