23
May 2019
Dünyaca Ünlü Araştırmacı Prof. Dr. David Banister İTÜ’de

David Banister “Architalkture” İTÜ Mimarlık Fakültesi seminer serisi kapsamında “Geleceğin Kentlerinde Ulaşım ve Hareketlilik” konusunu değerlendirdi.

prof_dr_david_banister (1)

İTÜ Taşkışla Kampüsü Oxford Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Fakültesi Ulaşım Araştırmaları Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. David Banister’ı konuk etti.

26 kitabı, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 200’den fazla makalesi bulunan Banister; “Şehirde Mobilitenin Geleceği: Sürdürülebilir ve Akıllı?” (“Future of Mobility in the City: Sustainable and Smart?”) başlıklı konuşması için katılımcılarla bir araya geldi.

prof_dr_david_banister (2)

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşımın Gelecek Yüzyılı

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinliğin ana teması Banister’ın da üzerine eser verdiği konular olan sürdürülebilir ulaşım, ulaştırma ekonomisi, ulaşım davranışları, arazi kullanımı, ulaşım politikaları, iklim değişikliği, enerji ve modelleme oldu. Konuşmasına, 2015 yılında İstanbul’a geldiğini vurgulayarak başlayan David Banister, şehirlerin dört yıl gibi kısa bir sürede bile büyük değişimler geçirebildiği üzerine tespitleriyle başladı. 2008 yılında yayınladığı ve yaklaşık iki bin atıf alan “Sürdürülebilir Hareketlilik Paradigması (Sustainable Urban Mobility) başlıklı makalesine referans vererek on yıl önce önerdiği prensiplerin günümüz koşullarına nasıl evrilebileceği üzerinde durdu. Ayrıca seyahat alışkanlıklarının ve türel değişimin sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması, seyahat gereksiniminin ve mesafelerin azaltılması, teknolojik yeniliklerin günlük hareketliliğe yansıtılması gibi dört temel prensip üzerine konuştu. Prof. Dr. David Banister yerel kirlilik ve eşitsizlik konularının, geleceğin kentleri için önemli mücadele alanları olacağından da bahsetti.

prof_dr_david_banister (4)

David Banister kentlerde ulaşım konusundaki yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi: “Şehri seviyorum. Kendimi en çok orada rahat hissediyorum. Sevmediğim konu, şehirlere seyahat etmek. Şehirler arası seyahat, az ve temiz enerji içeren, hızlı bir ulaşım metodu ile bedeni ve ruhu yormayan rahat bir deneyime dönüşmeli.

Geleceğin Kentlerinde Ulaşım Nasıl Olmalı?

Banister, geleceğin şehir içi ulaşım çözümlerine değinirken, kamusal alanın yürümeye, bisiklet ve elektrikli scooter (e-scooter) kullanımına uygun olması gerekliliğinin altını çizdi ve mikro hareketliliğin artan önemi üzerinde durdu. Şehirlerde insanların kısa mesafeleri sağlıklı bir şekilde ve bir fiil dâhil olarak sürdürdüğü ulaşım çeşitlerinin de yaşam standartlarına etkisini dinleyicilerle paylaştı. Sürdürülebilir ve akıllı ulaşımda kapsayıcılık konusunun önemli olduğunu ve talebe bağlı ulaştırma ve mikro hareketliliğe olanak sağlayan kent içi ulaşım politikalarında herkes için yeterli erişimin sağlanması gerektiğini belirtti.

prof_dr_david_banister (3)

Prof. Dr. David Banister kimdir?

Oxford Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Fakültesi ve Ulaşım Araştırmaları Birimi öğretim üyelerinden Prof. Dr. David Banister’ın sürdürülebilir ulaşım, ulaştırma ekonomisi, ulaşım davranışları ve arazi kullanımı, Avrupa Birliği ulaşım politikaları gibi farklı alanlarda önemli eserleri bulunmaktadır. Uluslararası alanda tanınmış bir araştırmacı olan Banister, kendi araştırmalarını ve uluslararası projelerini içeren 26 kitap, uluslararası hakemli dergilerde 200’den fazla makale ve aynı sayıda kitap bölümü ve yazıya imza atmıştır. Profesör Banister’ın ulaşım alanına kazandırdığı diğer çalışmalar arasında 50’den fazla araştırma monografisi, 100’den fazla rapor ve 2001-2014 yılları arasında ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş 120’nin üzerinde bildiri bulunmaktadır. 2006 yılına kadar University College London (UCL)’da Ulaşım Planlama Profesörü olan David Banister, 2001-2002 yıllarında Sydney Üniversitesi’nde araştırmalar yürütmüş 1994-1997 yılları arasında Amsterdam Tinbergen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak bulunmuştur. David Banister 2006-2015 yılları arasında Oxford Üniversitesi Ulaşım Araştırmaları Birimi’nin yöneticiliğini yapmıştır.