10
Eki 2019
İTÜ, Marmara Uluslararası Kent Forumunda

Üniversitemiz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilk defa düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda (Marmara Urban Forum - MARUF) akademik paydaş olarak yer aldı.

maruf_web_2019 (3)

Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendiren MARUF, 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

maruf_web_2019 (1)

Yeni kentsel gündemin uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimi bir araya getiren MARUF, kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde inceledi.

Kamusal mekân, Yerel kalkınma, Çevre ve iklim değişikliği, Sosyal kapsayıcılık, Dayanıklılık, Konut ve yapılı çevre temalarında akademisyenlerimiz konuştu

Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde toplanan MARUF’un iki yılda bir yapılması planlanıyor. “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlen MARUF'un kamusal mekân, yerel kalkınma, çevre ve iklim değişikliği, sosyal kapsayıcılık, dayanıklılık ile konut ve yapılı çevre temalarıyla özel oturumlarında gerçekleşen panellerde çeşitli disiplinlerden birçok akademisyenimiz konuşmacı olarak yer aldı.

maruf_web_2019 (5)

“İstanbul: Uygarlıkların Işığı” özel oturumunda Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül konuştu. Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzden Prof. Dr. Gülden Erkut “Kentsel mekanda yerel kalkınma”, “Yeni Kentsel Gündemin rehberliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yerelleştirmek” konulu oturumlar ile birlikte MARUF’un kapanışında gerçekleşen deklarasyon oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

maruf_web_2019 (4)

“Herkes için tasarım: Yaşanabilir kamusal mekanlar” oturumunda Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzden Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat, “Kapsayıcılık meseleleri: Geride kimseyi bırakmamak” oturumunda Mimarlık Bölümümüzden Doç. Dr. Göksenin İnalhan, “Herkes için erişilebilir kamusal mekânın izinde” konusunda Mimarlık Bölümümüzden Doç. Dr. Hatice Ayataç konuşmacı olarak yer alırken “Riski yönetmek: Afete karşı dayanıklılık nasıl geliştirilir?” konulu panelde Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüzden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzden Prof. Dr. Azime Tezer birlikte yer aldı. “Kentlerin bütünleşik yapısı: Gayrimenkul ve yapılı çevre” oturumunda Sosyal Bilimler Enstitümüzden Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı ile “İklim değişikliği ile mücadele: Kentleri kahraman yapmak” konulu panelde Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüzden Prof. Dr. Yurdanur Ünal konuşmacı olarak yer aldı.

maruf_web_2019 (2)

Fuaye alanında yer alan standımız ve Doktora çarşısında tez araştırmalarımız

Akademik paydaş olarak yer aldığımız MARUF’ta çevre ve iklim değişikliği, şehir teknolojileri ve inovasyon, ulaşım ve hareketlilik, kentsel altyapı, konut ve yapılı çevre, göç, kent ağları, yerel kalkınma, sosyal kapsayıcılık, dayanıklılık, kamusal mekan ve yönetişim alanlarında akademik ve bilimsel araştırmalarımızla fuaye alanında yer alan standımız yoğun ilgi gördü.

MARUF Doktora Çarşısı'nda doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacıların tez araştırmalarını sundukları oturumda Üniversitemizden sunum yapanlar ve konuları şu şekildedir:

maruf_2019_liste