Atık Yönetimi Komisyonu

Danışma Kurulu

Su Yönetimi Komisyonu

Enerji Yönetimi Komisyonu

İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Sürdürülebilir Ulaşım Çalışma Grubu

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalışma Grubu

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Komisyonu