Güvenli ve Sürdürülebilir Gıda Komisyonu

Gıda Güvenliği Denetleme Komisyonu

Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonu

Derecelendirme Ofisi