Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılacak olan "Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek" başlıklı çağrı kapsamında; her düzeyde (genler, türler, ekosistemler) biyoçeşitliliği ve kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumayı amaçlayan eylem ve politikalara bilime dayalı rehberlik sağlamak, yeni yaklaşımlar ve politikalar önermek hedeflenmektedir. Kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumak, yeni yaklaşımlar ve politika seçenekleri önermek ve koruma eylemleri ile politikalarının sonuçlarının değerlendirilmelerini teşvik etmek de çağrı kapsamındaki temel amaçtır.

Aşağıda belirtilen üç farklı temadan bir veya daha fazlasını ele alan araştırma projelerinin bu çağrı ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Tema 1: Öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi, etkili ve dayanıklı ekolojik ağların oluşturulması, türe dayalı korumanın geliştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi üretilmesi.

Tema 2: Biyoçeşitlilik ve ekosistem korumasının çoklu faydaları ve maliyetleri hakkındaki projeler.

Tema 3: Etkili koruma sonuçları sağlamak için yönetim ve yönetişim ile ilgili projeler.

Daha fazla bilgi için:
https://www.biodiversa.org/1772
https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/biodiversa-2021-yili-karada-ve-denizde-biyolojik-cesitliligin-ve-ekosistemlerin