Sürdürülebilirlik Ofisi
Yönetişim KomisyonlarıÇevresel Etki Tematik Çalışma KomisyonlarıSosyal Etki Tematik Çalışma Komisyonları
Ekonomi
Dr. Öğr. Üyesi Umut Kuruüzüm
 
Yönetişim
Doç. Dr. Tuna Eken
Atık Yönetimi
Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan
 
Su Yönetimi
Prof. Dr. Vedat Uyak
 
Enerji Yönetimi
Prof. Dr. Hatice SÖZER
 
Sürdürülebilir Ulaşım
Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu
 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya
 
Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çoraman
 
İklim Değişikliği
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Güvenli ve Sürdürülebilir Gıda
Doç Dr. Funda Karbancıoğlu Güler
 
Gıda Güvenliği Denetleme Komisyonu
Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven
 
Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite
Prof. Dr. Hatice AYATAÇ
 
Derecelendirme Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Hale Özgün
 
Çevre ve Halk Sağlığı
Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan
 
Sürdürülebilir Eğitim
Doç. Dr. Nil Özbek