YÖK İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Raporları her yıl yayınlanmaktadır.

YÖK 2023

2022 yılında UI Greenmetric vb. yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması, Yeşil, çevreci üniversite endeksinde en iyi sıralamaya sahip üniversiteler içinde İTÜ ilk sırada yer almıştır.

Üniversitenin 2022 yılında Times Higher Education (THE) Etki sıralamalarından Yoksullukla Mücadele, Sürdürülebilir Yaşam Göstergesi ve İklim Eylemleri sıralamaları, Sürdürülebilir yaşam endeksi sıralamalarında en başarılı üniversiteler içinde İTÜ ilk sırada yer almıştır.