3
10
11

Engelli bireyler için erişilebilir imkânlar

 

İTÜ'de engelli öğrencilerin eğitim hayatını erişim ve mentorluk açısından kolaylaştırmak için Engelli Öğrenci Birimi bulunmaktadır. Bu birimde engelli öğrenciler için periyodik olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Engelli bireylerin kampüs hayatını kolaylaştırmak için kampüs ve binalarda hangi önlemlerin alınabileceğini analiz etmek amacıyla erişilebilirlik çalışması raporu hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalara göre; ana ulaşım yollarında dokunsal kaldırımlar, bazı fakülte binalarında sesli yönlendirme uygulamaları bulunmaktadır. Engelli bireylerin binalara giriş yolunu bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bir telefon uygulaması geliştirilmiştir.

 

https://impact.itu.edu.tr/making-disabled-students-life-easier -EN

 

Resim1

 

İTÜ Maslak Kampüsünün duyusal haritası, 2021-2022 Bahar yarıyılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün "Kentsel Çevrede Evrensel Tasarım" lisans seçmeli dersinde Prof.Dr. Hatice Ayataç tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışma, İTÜ Engelsiz ve Erişilebilir Kampüs komisyonu ile İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi'nin ortak çalışması olarak planlanmıştır. Çalışma, İTÜ Maslak Kampüsünü sekiz alt bölge ve beş duyuda tanımlamayı, kampüs sorunlarını ve potansiyellerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmaya 38 öğrenci dâhil edilmiş ve sonuçlar Sürdürülebilirlik Ofisi ile paylaşılmıştır.

 

Engelli bireyler için hizmetler

 

İTÜ bünyesinde, engelli öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Engelli Öğrenci Birimi bulunmaktadır. Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelli Öğrenci Komisyonu, engelli öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini direktif verir. Bu sebeple İTÜ'nün Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi bulunmaktadır.

 

Engelli Öğrenci Birimi ve İTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile gerçekleştirilen Engelsiz Üniversite çevrimiçi etkinliğine bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5iR-sXo13Z0

İTÜ Engelli Destek Ofisi: https://engelsiz.itu.edu.tr/

 

İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Engelli Öğrenciler Birimi Yönergesi: https://sustainability.itu.edu.tr/itu-directive-on-disabled-students-unit