Sürdürülebilir peyzaj anlayışımıza uygun olarak gerçekleştirilen tasarım ve uygulama çalışmaları, genel olarak, 5 başlık altında toplanabilir.

Sert zemin düzenlemeleri
Su geçirimliliği yüksek, mekan algısını kuvvetlendiren, yaya/bisiklet kullanımına öncelik sağlayan, engelli kullanıcılarının rahat dolaşımına olanak tanıyan ve doğal hayatın sürdürülebilirliğine mümkün olduğunca katkıda bulunan malzeme kullanımını da içeren detay çözümlerin gerçekleştirilmesi

Bitkisel düzenlemeler
Mümkün olduğunca az su tüketen, iklime uygun, her mevsimde mekana karakter katan bitki türlerinin tercih edilmesi ve bu bitkilerin, yerleşke içi bitkisel düzenleme ilkelerine uygun bir biçimde düzenlenmesi

Sulamaya ilişkin düzenlemeler
Bitkisel materyalin hayatta kalabilmesi için gerekli sulama suyunun temini ve su tüketiminin azaltılması amacıyla, bitki türüne ve alan özelliklerine uygun sulama sistemlerinin ve ekipman tercihlerinin yapılması

Aydınlatmaya ilişkin düzenlemeler
Düşük tüketimli (çoğunlukla LED teknolojisini kullanan) ve uzun ömürlü aydınlatma ürünleri ile gerçekleştirilmiş güvenli, ekonomik ve estetik aydınlatma yaklaşımının benimsenmesi ve uygulamaların bu çerçevede gerçekleştirilmesi

Kent mobilyaları ve yardımcı elemanlara ilişkin düzenlemeler
Uzun ömürlü, sürdürülebilir, kullanıcı dostu, ergonomik ve engelli kullanım ilkelerine uygun malzeme ve eleman tercihleri ön planda tutularak tasarımların yapılması

Sürdürülebilir peyzaj düzenleme çalışmaları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Bölümü akademisyenlerinin ortak iş birliği ile yapılmıştır. Bu çalışmalardaki amaç; İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nin içinde yer aldığı yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmektir. Yapılan çalışmalarda iklime ve yerleşke içi peyzaj tasarım ilkelerine uygun projelerin ve düzenli bakımın gerçekleştirildiği bir peyzaj anlayışı benimsenmiştir. Yerleşkenin doğal hayat envanteri çıkarılmış ve envanterdeki ağaçlar sınıflandırılmıştır. Hastalıklı ve sağlıksız ağaçlar uzmanların yönlendirmesiyle seyreltilmiş ve daha rahat büyüyebilecekleri yeni alanlara taşınmıştır. Taşınma işlemi esnasında ağaçların köklerine zarar vermeyecek özel araçlar tercih edilmiştir. Aralama ve seyreltme işlemleri ile ağaçların arasında uygun mesafe sağlandıktan sonra ağaçların güneşten daha fazla istifade etmesi sağlanmıştır. Yerleşkenin içine erguvan, sığla, çınar, ıhlamur gibi iklime uygun ağaçlar dikilmiştir.

  • SDKM önü
  • gölet2
  • koru park
  • peyzaj-calismalari_3
  • peyzaj-calismalari_2
  • Kütüphane önü
  • peyzaj-calismalari_1
  • peyzaj4
  • festival yolu