Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”; tüm dünyada yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda belirlenen amaçları içermektedir. İTÜ, dünya sıralamasında iki başlıkta ilk 50 üniversite arasında. THE’nın derecelendirmesine göre, dünya çapında toplam 1.400'ü aşkın üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 9. Amaç olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 20. sırada yer alırken ülkemizde de lider durumda yer aldı. 4. Amaç olan “Nitelikli Eğitim”de ise dünya sıralamasında 18. olurken, Türkiye’de de 1. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca; 7. Amaç olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ile 17. Hedef olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” başlıklarında da büyük ilerleme kaydetti.

Daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayın : https://impact.itu.edu.tr