• Müfredatta yer alan dersler ile öğrencilerin sürdürülebilirlik konularında farkındalıklarını arttırmak
  • Ekolojik ayak izini en aza indiren bir kampüs ortamı tasarlamak, inşa etmek ve işletmek
  • Enerji, ulaşım, su, atık ve gıda sistemleri için yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek
  • Yönergelerde yer alan çeşitlilik ve hoşgörü prensiplerini benimsemek