3
10
11
11

Asgari Ücret

 

İTÜ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınma politikasına göre tüm personel ve idari personelin alacağı maaşı belirttiği bir personel el kitabı bulunmaktadır. Her çalışan, iş sözleşmesinde belirtilen ücreti alacaktır. Tüm çalışanalar işe başladıkları tarihten itibaren bu maaşı alma hakkına sahiptir ve aylık olarak onlara ödeme yapılacaktır. Aşağıda bir akademik personelin iş sınıfına, maaş derecesine, iş unvanına, maaş basamağına ve eğitim durumuna göre maaş hesabına bir örnek verilmiştir. Akademisyen ve memurların bu şartlara göre hesaplanan maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İTÜ, tüm personeline asgari ücretin üzerinde ödeme yapmakta ve bunu taahhüt etmektedir.

Unvan

Ödeme notu/ Maaş seviyesi

2021 Net maaş  (TL)2022 Net maaş  (TL)
Professör1/413.22624,270.4
Doçent2/19.97515,972.32
Yardımcı Doçent4/18.45615,691.17
Araştırma görevlisi7/17.25414,023.80
Öğretim görevlisi7/17.49313,677.83
Mühendis8/19.81413.905
Teknisyen8/16.2229.109
Türkiye’de asgari ücret 28255500