İTÜ Sürdürülebilirlik Tezli Yüksek Lisans Programı

Disiplinler arası %100 İngilizce 'Sürdürülebilirlik Tezli Yüksek Lisans Programı' 2023-24 Güz Döneminde başlıyor.

 

Başvuracak Adaylarda Aranan Koşullar

Programa Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği dahil olmak üzere ilgili 4 yıllık tüm mühendislik lisans programlarının, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama dahil olarak 4 yıllık ilgili tüm Mimarlık lisans programlarının ve Biyoloji, Kimya, Ekonomi dahil olmak üzere ilgili 4 yıllık tüm Temel Bilim ve İnsan ve Toplum Bilimleri lisans programlarının mezunları başvurabileceklerdir.

 

Ayrıca;

●      İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152).

●      Minimum Lisans ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır.

●      Başvuru sırasında adaylardan programa katılma niyetlerini belirten bir niyet mektubunu enstitüye teslim etmeleri istenecektir.

 

Ders programı

8 Ders + 1 Seminer (SUS596E) + 1 Tez (SUSYLT) alarak öğrenciler 120 AKTS tamamlayarak mezun olacaktır. 8 dersin 4’ü zorunlu, 4’ü seçmelidir.

 

Zorunlu ders (Z) listesi aşağıdaki gibidir:

SUS501E, SUS502E, SUS503E, SUS504E, SUS509E, EBT551E, EBT543E, GIT521E, BLG556E, IKT525E, CBM544E, CBM549E, YIP515E, ANT501E, YSB572E

 

Seçmeli olarak İTÜ LEE’de açılmış olan 195 programdan istenilen dersler alınabilir.

Önerilenler ise şu şekildedir:

IKE519E, TEK541E, BPL502E, MBL552E, BTT513E, CBM506E, EBT527E, ENB513E, HSK501E, CBM558E, CBM551E, MTO514E, SPL501E, EUT551E, EUT558E, YAP562E, IKE505E, EBT532E, ENB509E, YSB541E, ISS507E

 

Hangi konularda çalışmalar gerçekleştirilebilir?

 

 

Akademi & Sanayi İşbirliği

Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans öğrencileri tezleriyle endüstri ve akademi arasındaki bağı güçlendirmeye teşvik edilmektedir. İTÜ'nün birçok endüstri paydaşı ile öğrencilerin yararlanabileceği devam eden protokolleri vardır.  Buna ek olarak, öğrencilerimizin EELISA Projesi kapsamında uluslararası işbirlikleri ile de tezlerini yapmaları konusunda yol gösterilecektir.