İTÜ Göleti

2016 yılında göletin içi ve etrafı ıslah edilmiştir. Yeni dolu savak çalışmasıyla gölette suyun yükselmesi durumunda, su taşıp gövdeye zarar vermeden, kontrollü olarak açık kanaldan aşağıya akıp kolektöre gidebilmektedir. Özellikle yıl içinde yağmurun az olduğu dönemler ya da kuraklık sıkıntısı yaşanan zamanlar dikkate alınarak, yağmur suyuyla beslenen yapay göletin her koşula hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Topoğrafyanın avantajlarından yararlanılarak suyun sulama sistemlerine aktarılmasında minimum enerji tüketimi sağlanmıştır.

Gölet bölgesi; balıklar, ördekler ve kuşlar ile yaşayan bir alandır. Ayazağa Yerleşkesi’ndeki biyolojik çeşitliliği korumak ve yaşatmak amacıyla botanik bölümünden destek alınarak ve İstanbul Üniversitesi’nin de katkıları ile çalışmalar yapılmıştır. Gölet bölgesindeki kuşlar, bitki topluluğu, balıklar, kelebekler ve böcekler gözlemlenmiştir. Gölette, doğal hayatı bozmadan bazı bilimsel çalışmalar da yapılmakta ayrıca kürek takımı ve deniz bisikleti kulübü de Gölette antrenman yapabilmektedir.

gölet ve hayvanlar

Ormanda dip temizliği ve aralama çalışmaları

2016 yılında İTÜ Maslak Yerleşkesi'ndeki ormanlarda dökülen yapraklar iğneli olduğu için zeminde ot değerinde olacak gelişime fırsat vermemektedir. Dip temizliği ile ormanın zeminindeki bu iğneli yapraklar toplanmaktadır.

Yerleşke'deki hayvan türleri

Yerleşkede papağan, atmaca, saksağan gibi değişik kuş türleri vardır. Sürüngenler, sincaplar, kirpiler, kedi ve köpekler de yerleşkede yaşamakta olan diğer hayvan türleridir. Yerleşkede köpeklerin toplandığı alanlarda onların yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kabinler oluşturulmuştur. Köpek ve kedilerin hepsine aşı yaptırılmış ve sağlık durumlarının kontrolü içinde veteriner hekim görevlendirilmiştir.

itü ve hayvanlar

veterinerlik_1

Kuş Yuvaları

Ayazağa Yerleşkesi içerisinde artan karga, saksağan gibi hayvan türleriyle birlikte serçelerin ormanlardan uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Serçelerin ormana dönmesi için yerleşkenin her tarafına kuş yuvaları yerleştirilmiştir. Kuş yuvaları ile birlikte serçe nüfusunda artış sağlanmıştır.

kuş yuvası

Yaban İTÜ

Güncelleniyor

Yaban İTÜ

Güncelleniyor

Yaban İTÜ

Güncelleniyor

Yaban İTÜ

Güncelleniyor