3
10
11

İTÜ'nün atık miktarı, kamuya açık tesisler sebebiyle değişkenlik gösteren kampüs nüfusundan etkilenmektedir. Öğrenciler ve çalışanlarla birlikte, gün boyunca çok sayıda birey üniversite kampüslerine girmektedir. Bu sebeple, üretilen atık miktarı ziyaretçilerin aktivitelerinden etkilenmektedir.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde Atık Karakterizasyon Çalışması

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde plastik, kâğıt ve metaller mavi çöp kutularında, cam ise yeşil-beyaz çöp kutularında toplanmaktadır. Kullanılmış yağlar 2 farklı konumda bulunan yeşil bidonlarda toplanmaktadır. Diğer tüm atıklar gri çöp kutularında toplanır.

Atık karakterizasyon çalışmaları İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yapılmaktadır. Bu çalışmaya göre kampüs dört temel gruba ayrılmıştır. Akademik binalar, idari binalar, kafetarya (yemekhane dâhil) ve yerleşim yerleridir (yurt ve lojman). Laboratuvarlar ve servis binaları çalışmanın dışında tutulmuştur. Atık karakterizasyonunu belirlemek için her gruptan bir bina seçilmiştir. Bir hafta boyunca atıklar toplanmış ve karakterize edilmiştir. Mavi ve gri çöp kutularındaki atıklar 18 atık bileşenine göre sınıflandırılmıştır.

Resim1

Mavi, yeşil ve gri çöp kutuları

Atık karakterizasyon çalışmasında bulunan 18 atık bileşeni, (kampüs ve İstanbul'da literatürdeki mevcut atık yönetimi dikkate alınarak) gıda atıkları, ambalaj atıkları, cam atıkları ve diğer atıklar olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. Buna göre, kampüsteki tüm atıklar içinde en büyük payı gıda atıkları oluşturmakta, bunu ambalaj atıkları (kâğıt-karton atıkları bu sınıfa dâhildir), diğer atıklar ve cam atıkları izlemektedir. Tehlikeli atıklar (laboratuvar atıkları, boya vb.) ve tıbbi atıklar bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca bu çalışmada hangi tesise ne kadar atık gönderildiği de hesaplanmıştır.


Resim1

Çalışma için kampüsten toplanan atıklar

Resim2

Çalışma için kampüsten toplanan atıklar

İTÜ'nün Ulusal Atık Yönetimi Yönetmeliği ile uyumlu, halka açık bir Atık Yönetimi Yönergesi bulunmaktadır. Ambalaj atıklarının yanı sıra diğer atık malzemelerin azaltılması ve yeniden kullanılması için önlemler içermektedir.

İTÜ’de atık azaltma ve geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak için personel ve öğrencilere bazı seminerler düzenlemektedir.