İTÜ Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almak için aşağıdaki kriterlere uymuştur:

  • Gerikazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olacak şekilde en az ikili olarak toplanması
  • Atıkların ayrı biriktirilmesi için kolay ulaşılabilir yerlere yeterli sayı ve kapasitede biriktirme ekipmanlarının, cam kumbaraların, tekstil/giysi atık kumbaralarının yerleştirilmesi,
  • Atık Getirme Merkezlerinin ve toplama noktalarının kurulması ve faaliyete başlaması
  • Atık toplama programının belirlenerek halkın bilgilendirilmesi, atıkların program çerçevesinde toplanması
  • Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç gibi atıklar ile büyük hacimli atıkların Atık Getirme Merkezine getirilmesi veya yerinden alınmasına yönelik planlama, bilgilendirme ve yönlerdirme yapılması
  • Biyobozunur atıkların ayrı toplanarak gerikazanımı için gerekli çalışmaların yapılması (kompost, biyometanizasyon)
  • Sıfır atık yönetim sistemi verilerinin kayıt altına alınarak sistemin uygulanması için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
  • İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyulması

SIFIR ATIK BELGESİ- AYAZAĞA KAMPÜSÜ

ıtu_ayazaga-sifir_atik_belgesi

Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ- AYAZAĞA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ

itu-taskisla-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-GÜMÜŞSUYU KAMPÜSÜ

itu-gumussuyu-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-GÜMÜŞSUYU KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-MAÇKA KAMPÜSÜ

itu-macka-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-MAÇKA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-TUZLA KAMPÜSÜ

itu-tuzla-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-TUZLA KAMPÜSÜ