İTÜ Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almak için aşağıdaki kriterlere uymuştur:

  • Gerikazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olacak şekilde en az ikili olarak toplanması
  • Atıkların ayrı biriktirilmesi için kolay ulaşılabilir yerlere yeterli sayı ve kapasitede biriktirme ekipmanlarının, cam kumbaraların, tekstil/giysi atık kumbaralarının yerleştirilmesi,
  • Atık Getirme Merkezlerinin ve toplama noktalarının kurulması ve faaliyete başlaması
  • Atık toplama programının belirlenerek halkın bilgilendirilmesi, atıkların program çerçevesinde toplanması
  • Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç gibi atıklar ile büyük hacimli atıkların Atık Getirme Merkezine getirilmesi veya yerinden alınmasına yönelik planlama, bilgilendirme ve yönlerdirme yapılması
  • Biyobozunur atıkların ayrı toplanarak gerikazanımı için gerekli çalışmaların yapılması (kompost, biyometanizasyon)
  • Sıfır atık yönetim sistemi verilerinin kayıt altına alınarak sistemin uygulanması için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
  • İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyulması

SIFIR ATIK BELGESİ- AYAZAĞA KAMPÜSÜ

ıtu_ayazaga-sifir_atik_belgesi

Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ- AYAZAĞA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ

itu-taskisla-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-GÜMÜŞSUYU KAMPÜSÜ

itu-gumussuyu-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-GÜMÜŞSUYU KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-MAÇKA KAMPÜSÜ

itu-macka-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-MAÇKA KAMPÜSÜ 

SIFIR ATIK BELGESİ-TUZLA KAMPÜSÜ

itu-tuzla-kampusu-sifir-atik-belgesi-190722


Lütfen tıklayınız:SIFIR ATIK BELGESİ-TUZLA KAMPÜSÜ 

Sıfır Atık Belgesi

Güncelleniyor

Sıfır Atık Belgesi

Güncelleniyor

In the 2019-2020 Spring semester, training was provided by ITU Corporate Academy to ITU Administrative staff and students within the scope of ITU Zero Waste Movement. Approximately 1000 people from ITU were trained. Within the scope of ITU Corporate Academy, ITU Zero Waste Movement training started to be given to ITU Administrative staff in the 2019-2020 Fall semester.
Training continues to be provided routinely. Within the scope of our outreach activities, "Environment and Zero Waste Trainings" were held in primary schools of Eyüp Municipality, with the idea that providing a sustainable environment requires conscious generations. Approximately 22800 students received the relevant training. A preliminary training was given to ITU undergraduate and graduate students by the project team, and after the training they received, ITU students started training the primary school students.