Ufuk Avrupa kümelerinin kapsayıcı sürücüsü, ikiz yeşil ve dijital geçişleri hızlandırmaktır ve buna bağlı olarak ekonominin, endüstrinin ve toplumun dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla 2050 yılına kadar Avrupa'da sıfır iklim etkisi hedeflenmektedir. En geç 2050 yılına kadar enerji ve hareketlilik sektörlerinin nötrlüğü, rekabet güçlerini, dayanıklılıklarını ve vatandaşlar ve toplum için faydasını maksimize etmek gerekmektedir. Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasını desteklemektedir. Küme 5, altı belirli etkiyi sunacaktır ve bu etkilerden biri de mobilite ile ilgili olup aşağıda verilmiştir:

“Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde insanlar ve mallar için güvenli, sorunsuz, akıllı, kapsayıcı, esnek, iklim nötr ve sürdürülebilir mobilite sistemleri.”

İlgili 5 numaralı küme ile ilgili çağrı alt başlıkları ise aşağıda sunulmaktadır:

Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)

HORIZON-CL5-2022-D6-01-01

HORIZON-CL5-2022-D6-01-01 European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership)

HORIZON-CL5-2022-D6-01-02

Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership)

HORIZON-CL5-2022-D6-01-03

Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership)

HORIZON-CL5-2022-D6-01-04

Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership)

HORIZON-CL5-2022-D6-01-05

Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership)

Safety and resilience - per mode and across all transport modes

HORIZON-CL5-2022-D6-01-06

Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users

HORIZON-CL5-2022-D6-01-07

More resilient aircraft and increased survivability

HORIZON-CL5-2022-D6-01-08

Safer navigation and tackling containership fires

Daha fazla bilgi için:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/kume-5-hedef-6-yuk-ve-yolcular-icin-guvenli-direncli-ulasim-ve-akilli-mobilite-hizmetleri