Dünya Su Günü kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen “Dünya Su Günü – Suyun Geleceği” konulu program; Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, su alanındaki önemli çalışmalarıyla bilinen hocalarımızdan Prof. Dr. Zekai Şen, rektör yardımlarımız ve öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu bugünün en önemli işlevinin, tüm dünyada gün geçtikçe artan su krizinin başta insan hayatı olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu haline geldiğine dikkati çekmek olduğunu kaydetti.

Temiz ve içilebilir su kaynaklarının korunması ile çoğaltılması konusunda somut adımların atılmasını teşvik etmek amacıyla 22 Mart tarihinin Dünya Su Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Koyuncu, “Bugün dünya üzerinde güvenli suya erişimi olmayan ya da çok kısıtlı olan 2 milyar civarında insanın yaşadığını biliyoruz. Dünya Su Günü’nün temel odak noktalarından biri de 2030 yılına kadar herkes için yeterli ve güvenli suya erişimi sağlamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bu hedef, Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği 17 küresel kalkınma hedefleri arasında en önemlilerden biri olarak yer almaktadır,” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Koyuncu, Ocak 2016’da yürürlüğe giren bu hedeflerin BM üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı olduğunu ifade etti. Söz konusu hedeflerin dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, temiz ve güvenli suya erişimi sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklandığını kaydetti ve Dünya Su Günü’nün bu yılki temasının “yeraltı suyu” olarak belirlendiğinin altını çizdi.

Suyun sürdürülebilir kullanımının önemi

Suyun gıdadan enerjiye, tarımdan politikaya kadar hemen her alanı etkilediğini ve karar vericileri yönlendirdiğini belirten Koyuncu, “Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve ekonomik gelişme; su, enerji ve gıda talebini arttıran faktörlerden sadece birkaçıdır. Tarımsal sulama, dünyanın tatlı su kaynaklarının en büyük tüketicisi konumundadır ve küresel olarak kullanılan enerjinin dörtte birinden fazlası gıda üretimi ve tedarikine harcanmaktadır. Gördüğümüz üzere bu durum da yine suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanımına bağlı olabilmektedir,” dedi.

Türkiye’nin su zengini olmadığının altını çizen Koyuncu, bu nedenle mevcut potansiyelin en iyi şekilde işletilmesi ve gelecek nesillere tertemiz bir şekilde aktarılması gerektiğini dile getirdi ve suyun önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalığı arttırmak için İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’ni kurduklarını sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun konuşmasının ardından İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisimiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin İTÜ açısından önemine ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan çalışmalara değinen bir sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin de “Genç Bakış” oturumunda suyun önemine ilişkin yaptıkları konuşmaların sonrasında, üniversitemiz emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Şen “Su” başlıklı bir konferans verdi.

Öğrencilik yıllarından itibaren su bilimine olan ilgisinin yoğun olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, suyun tarihteki yerini, stratejik önemini, doğadaki önemini, bilimsel özelliklerini, kuraklığın dünya tarihini değiştirme gücünü anlattığı konuşmasında israfın günümüzün en büyük problemlerinden biri olduğunu dile getirdi. Suyun da ülkeler açısından adeta bir güvenlik meselesi haline geldiğini söyleyen Şen, yeraltı sularının Türkiye açısından önemine değinerek bu konuya özellikle önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız.


Haberin orjinali için https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2022/03/23/itu-de-dunya-su-gunu-programi adresini ziyaret ediniz