İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ve SEM ortaklığında Sürdürülebilirlik Uzmanlık eğitimi; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tamamını kapsayacak şekilde dalında uzman eğitimci kadrosu ile 6 temel modülden oluşan eğitimin 2. Modülü 18 kişilik yüksek katılımla tamamlandı!

2.Modül olarak “Sosyal Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme” başlığı altında 3 ders düzenlendi!

17 Mayıs Salı günü ilk ders olarak “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Makroekonomi” başlığıyla ekonomi tanımı, büyüme ve kalkınma teorileri üzerinde durularak modüle giriş yapıldı.  

2. Derste “Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması / Cinsiyet Eşitsizlikleri/Yoksulluk” ve son olarak 3. Derste “Ekonomik Büyüme ve Küresel Riskler” konuları üzerinde duruldu.

24 Mayıs Salı itibariyle eğitimin 3. Modülü olan “İklim Eylemi, Yeşil Mutabakat ve Afetlere Dirençlilik” teması başladı!

sosyal-surdurulebilirlik-surdurulebilirlik-ekonımik-buyume