İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ve SEM ortaklığında Sürdürülebilirlik Uzmanlık eğitimi; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tamamını kapsayacak şekilde dalında uzman eğitimci kadrosu ile 6 temel modülden oluşan eğitimin 4. Modülü 18 kişilik yüksek katılımla tamamlandı!

4.Modül olarak “Enerji ve Su Verimliliği” başlığı altında 4 ders düzenlendi!

31 Mayıs Salı günü ilk ders olarak “Sürdürülebilir Enerji Verimliliği, Yeşil Binalar” başlığıyla Sürdürülebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Enerji Verimli Binalar ve Yeşil Binalar konuları üzerinde durularak 4. modüle giriş yapıldı.  

2. Derste “Yenilenebilir Enerji, Temiz Enerji”, 3. Derste “Enerji Verimliliği Mevzuatı, İklim Değişikliği Politikaları ve Çevre Hukuku” ve son olarak 4. Derste “Sürdürülebilir Su ve Atık Yönetimi” konuları üzerinde duruldu.

7 Haziran Salı günü itibariyle eğitimin 5. Modülü olan “Üretken Ekonomiler” teması başladı!enerji-su-verimliligi