İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi, “Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz” sloganıyla hareket eden ve bunun için fayda yaratan projelere dikkat çekerek toplumun her kesiminde harekete geçme isteği uyandırmayı hedefleyen Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast serisinin bu haftaki konuğu oldu. İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı Koordinatörü  Prof. Dr. Hatice Ayataç’ın katılımı ile gerçekleştirilen yayında, “Sürdürülebilir Kampüs” hedefleri doğrultusunda ofisin yaptığı çalışmalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı hakkında konuşuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde sürdürülebilirliği eğitim, araştırma ve yönetim alanlarının tamamında temel bir ilke olarak entegre etmeyi kendisine misyon edinen İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerden bahsedilirken, gelecekte ulaşılmak istenilen hedeflere de dikkat çekildi. Bu kapsamda Prof. Dr. Hatice Ayataç, Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans ve Doktora programının çerçevesinin oluşturulduğunu ve neredeyse tüm bölümlere hitap eden, mühendisliğin yanı sıra sosyal konuları da içeren derslerden oluşan yeni bir program hazırlandığı bilgisini verdi.

Buna ek olarak, ofisin belki de en önemli faaliyetlerinden birisi olan Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı’nın gerekliliği üzerinde konuşuldu.

 • Prof. Dr. Hatice Ayataç, sürdürülebilirliği sadece kaynak kullanımı ve çevre yönetimi boyutlarıyla ele almanın artık sınırlı kalacağını, mekânsal olduğu kadar ekonomik ve toplumsal boyutlarının da ele alınmasını sağlayacak uzmanlara ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.
  Bu program kapsamında katılımcıların kazanması hedeflenilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin bazıları ise şöyle özetlendi:

  Sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefli Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri, Küresel İlkeler ve sözleşmeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Sürdürülebilir günlük uygulamalar kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı ve atık yönetimine ilişkin ölçüm ve değerlendirme yapabilmeleri,
 • İklim değişikliği kaynaklı riskleri analiz edebilme becerisinin kazandırılması,
 • Kurum ve kuruluşların ekonomik sürekliliğinin geliştirilmesi konusunda üretken ekonomik yöntemlerin öğrenilmesi,
 • Sürdürülebilirlik standartları ve ilişkili diğer standartlar ve yasal mevzuat hakkında bilgi edinmeleri,
 • Sürdürülebilirlik uzmanı olarak görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmaları,
 • Teknoloji ve inovasyon desteği ile süreç iyileştirme yöntemlerini özellikle başarılı örnek uygulamalar üzerinden değerlendirmeleri.

Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Eğitim Programı’nın yenilikçi ve kapsayıcı bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaya geçirebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken; sektörün başarılı uygulama örneklerinin de sürece dahil edileceğinin altı çizildi.

Detaylı bilgi için podcast yayınının tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://open.spotify.com/episode/2rBOtV7vBW5pYIklHYP6HU?si=5207a332b9564d95