Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur.

Bu çerçevede, EJP RD 2023 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir Hastalıkların Karşılanmayan (İyi Tanımlanmamış) Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Doğal Seyir Çalışmaları - Natural History studies addressing unmet needs in Rare Diseases” başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.
Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2023

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-ejp-rd-2023-yili-cagrisi-basvurulara-acildi